Welkom op de website van Praktijk De Brug, bij logopediste Griet Mortier


 

 

   
Graag stel ik me even aan u voor:

Sinds 2005 ben ik werkzaam als zelfstandige logopediste.
Daarnaast onderzoek en behandel ik ook (voorschoolse) peuters, kleuters, kinderen en jongeren met ontwikkelingsmoeilijkheden in een Centrum Ambulante Revalidatie.
U kan bij mij terecht voor logopedisch onderzoek en behandeling, voornamelijk van (jonge) kinderen en jongeren met spraak-, taal- en/of leerstoornissen. Daarnaast heb ik ook uitgebreide ervaring met de behandeling van (jonge) kinderen en jongeren met ASS (autisme spectrum stoornissen).
Via een postgraduaat heb ik me gespecialiseerd in leerstoornissen.  Recent heb ik mij verdiept in de prelogopedie via de intensieve vorming omtrent eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen.

Bij het werken met (jonge) kinderen met spraak-, taal- en leerstoornissen bemerk ik dat een regelmatige aanwezigheid van een van de ouders een absolute meerwaarde is in de logopedische therapie.  Daarom bent u als ouder zeker ook welkom! 

CORONAVIRUS:

In het kabinet wordt de werktafel gereinigd na elke therapie en worden de handen voor elke sessie ontsmet.  Ook wordt er gewerkt met een plexischerm en er wordt geventileerd.
Bij ziekte wordt u uiteraard verzocht om de therapie te annuleren.
Verder is er ook de mogelijkheid om therapie via telelogopedie te volgen in plaats van een sessie in het kabinet.Waarvoor kan u bij mij terecht?

 • gedegen onderzoek en behandeling bij leerproblemen of een leerstoornis:
        - leesproblemen en dyslexie,
        - spellingproblemen en dysorthografie,
        - rekenproblemen en dyscalculie
  met aandacht voor andere problemen (ADHD, DCD, ...

 • een uitgebreid onderzoek van de taal (zinsbouw, woordenschat, communicatie, ...) en/of voor de behandeling van diverse taalproblemen (waaronder problemen bij meertaligheid of in het kader van afasie of taalproblemen bij autisme/ASS).

 • analyse en behandeling bij een articulatiestoornis, zowel bij fonetische problemen (bv. lispelen) als bij fonologische problemen. Het aanleren van juiste slikact, afleren van duimzuigen of wegwerken van open mondgedrag kunnen ook aan bod komen.

 • daarnaast kunnen ouders van kinderen met een taal- of leerstoornis ook bij mij terecht voor ouderbegeleiding, indien nodig.