LOGOPEDIE > TAAL > MEERTALIGHEID >

TAALSTOORNISSEN | MEERTALIGHEID | AFASIE |WAT IS MEERTALIGHEID ?


Iemand is meertalig als hij regelmatig en met gemak meerdere talen gebruikt in verschillende situaties.


De moedertaal of de thuistaal is de taal waarmee het kind vanaf de geboorte te maken krijgt. Een kind kan ook van bij de geboorte in 2 talen worden opgevoed. Het kind hoort beide talen dan evenveel. We spreken in dit geval van simultane tweetaligheid.
Indien een van beide talen minder wordt aangeboden, is dit niet meer de moedertaal maar een tweede taal.


Als de basis voor de moedertaal is gelegd, kan een kind in een sociale situatie nog een tweede taal leren. Het kind leert bijvoorbeeld Nederlands als het naar de kleuterschool gaat. We spreken in dit geval van successieve tweetaligheid.


Daarnaast kan iemand een vreemde taal leren binnen een leercontext (bv. op school). Hierbij spreken we niet meer van meertaligheid.


MEERTALIGHEID EN TAALPROBLEMEN


Als een meertalig kind taalproblemen heeft, kan dit met de meertaligheid te maken hebben, maar dit is niet noodzakelijk het geval. Ook kinderen die slechts één taal spreken, kunnen taalproblemen of een taalstoornis ontwikkelen.


Enkele tips voor ouders die hun kinderen meertalig opvoeden:

  • Wees je bewust van de talen die aan je kind worden aangeboden.
  • Verbind de talen waarmee het kind te maken krijgt met personen.
  • Communiceer met je kind in een taal die je zelf vloeiend beheerst. Gebruik hiervoor een taal waarin je gevoelens kan uitdrukken, waarin je kan troosten, zingen,…
  • Zorg voor een ruim taalaanbod: voorlezen, zingen, praten,…
  • Verbeter je kind niet steeds maar geef het goede voorbeeld.
  • Vermijd het om talen te mengen. Probeer steeds dezelfde taal te spreken tegen je kind.
  • Motiveer en ondersteun je kind bij het leren van de talen.
  • Lever zelf inspanningen om de tweede taal van je kind te leren en te gebruiken.
  • Wees geduldig en zet je kind niet onder druk.