LOGOPEDIE > STEM >

LEZEN - DYSLEXIE | SPELLING - DYSORTHOGRAFIE | REKENEN - DYSCALCULIE | TAAL | SPRAAKSTOORNISSEN | STOTTEREN | STEM |Voor een onderzoek en behandeling van stemproblemen, stuur ik u graag door naar een collega.  Ikzelf ben hierin immers niet gespecialiseerd.