PRAKTISCH >


Aanmelding

 • U kan me telefonisch of via mail contacteren om een eerste afspraak te maken. Dit kan op eigen initiatief gebeuren of op aanraden van iemand anders (arts, andere therapeut, school, ...). Om terugbetaling van het onderzoek en/of de therapie te kunnen krijgen, is een medisch voorschrift echter noodzakelijk.

 

 • Tijdens deze eerste afspraak is er een gesprek over de voorgeschiedenis van het probleem + wordt er een onderzoek afgenomen. Indien nodig kan het onderzoek gespreid worden over verschillende afspraken. De resultaten van het onderzoek worden soms reeds (deels) aansluitend of anders kort na het onderzoek besproken met u.

 

 • Nadien maak ik ook een onderzoeksverslag waarin de testresultaten worden verwerkt. Afhankelijk van wat u kiest, zullen de onderzoeksresultaten al dan niet doorgegeven worden aan andere betrokken (bv. andere therapeuten, het CLB, de school, ...).

 

 • Naargelang de behaalde testresultaten kan er terugbetaling worden aangevraagd via het RIZIV of via de aanvullende verzekering bij uw mutualiteit. Ik maak tijdens het onderzoek de tijd om u uitleg te geven over de administratieve formaliteiten die nodig zijn om die terugbetaling te kunnen aanvragen.

De therapie

 

 • Ik hecht veel aandacht aan een individuele aanpak met oog voor ieders persoonlijkheid en voor het stimuleren van de motivatie. Vertrekkend vanuit een positief leerklimaat bouw ik stap voor stap het niveau op, met aandacht voor het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid.

 

 • De frequentie en het tijdstip van de therapie worden vastgelegd afhankelijk van het medisch voorschrift en van wat u zelf verkiest. De therapie gaat door op de praktijk of via telelogopedie, slechts in erg uitzonderlijke gevallen kan dit ook op verplaatsing (op school, aan huis, ...). Bij therapie aan huis wordt een kleine verplaatsingsonkost in rekening gebracht.

 

 • Om de evolutie goed te kunnen opvolgen, werken we elke sessie met een heen-en-weerschriftje. Zo kan men desgewenst informatie uit de logopedische therapie delen met andere betrokken partijen en kan men achteraf iets uit de therapie verder inoefenen.  Bij kinderen is een regelmatig contact tussen ouders en logopediste erg belangrijk.  Bij vele kinderen heeft de frequente aanwezigheid van de ouders tijdens de therapie een positieve invloed op de evolutie.  Ouders mogen dus desgewenst de therapie meevolgen.

 

 • Ik ben niet langer geconventioneerd.  Tarieven voor patiënten zonder voorkeursregeling *:

     - Kostprijs van het eerste onderzoek (per half uur), verslag inbegrepen  ->  €40,54
     - Kostprijs voor een evolutiebilan ->  €66,80
     - Kostprijs voor een therapie van 30 min. ->  €33,40

              - Kostprijs voor een therapie van 60 min. -> €67,07
     
Wanneer de logopedische behandeling werd goedgekeurd door het RIZIV, dan ontvangt u a.d.h.v. het getuigschrift een terugbetaling voor elke sessie.  Het remgeld (=deel dat u zelf betaalt, na tussenkomst van het ziekenfonds) bedraagt €9,62 per half uur therapie indien er een goedkeuring via het RIZIV is.  Voor sessies die doorgaan op school, is dit remgeld hoger: u betaalt dan €11,12 per half uur therapie zelf na tussenkomst van de mutualiteit.

Indien er geen goedkeuring via het RIZIV is, heeft u normaal wel recht op een tegemoetkoming via de aanvullende verzekering (behalve voor het onderzoek, dit wordt niet terugbetaald). Deze tegemoetkoming verschilt van mutualiteit tot mutualiteit. Voor meer informatie hieromtrent kan u bij uw mutualiteit of bij mezelf terecht.

* Voor patiënten met een voorkeursregeling gelden andere tarieven.  Zo bedraagt de kostprijs voor een half uur therapie in het kabinet €29,28 waarvan €2 remgeld, indien er terugbetaling via het RIZIV mogelijk is.  Een eerste onderzoek kost in dat geval per half uur €34,28 waarvan €3 remgeld.  Een evolutiebilan kost €48,86 waarvan €4,5 remgeld.


 • Als iemand niet aanwezig kan zijn op het geplande therapiemoment (wegens ziekte, schoolse uitstap, pedagogische studiedag…), krijg ik graag minstens 24 uur vooraf een seintje. Zo kan ik onnodige verplaatsingen vermijden.

 • Indien u vragen of opmerkingen heeft, maak ik met plezier tijd om dit te bespreken. Ook ben ik desgewenst graag aanwezig bij externe besprekingen (bv. multidisciplinair overleg). Ik geloof immers dat er betere resultaten geboekt kunnen worden door een goede samenwerking!