LOGOPEDIE > LEZEN - DYSLEXIE >

LEZEN - DYSLEXIE | SPELLING - DYSORTHOGRAFIE | REKENEN - DYSCALCULIE | TAAL | SPRAAKSTOORNISSEN | STOTTEREN | STEM |LEESACHTERSTAND OF DYSLEXIE?


Bij een leesachterstand kan er sprake zijn van een tijdelijk leesprobleem dan wel van een leesstoornis (= dyslexie).


Bij een leesprobleem merken we dat de achterstand door extra oefeningen en logopedische begeleiding geleidelijk aan kan worden weggewerkt.


Bij dyslexie blijft het lezen moeizaam verlopen door een gebrekkige automatisatie en is er m.a.w. sprake van volgende 3 kenmerken:

 • een ernstige leesachterstand.
 • een hardnekkig en “didactisch resistent” probleem: er blijft dus een leesachterstand aanwezig, ook na 3 tot 6 maanden intensieve therapie.
 • de achterstand is niet volledig te verklaren door andere zaken zoals mindere begaafdheid, anderstaligheid, ziekte, kwaliteit van het onderwijs, emotionele problemen, ... .


Iemand met dyslexie is dus zeker niet dom of lui!

Vaak wordt de term dyslexie gebruikt wanneer iemand voor lezen én spelling problemen ondervindt. Klik hier voor meer info over spellingproblemen.

OORZAAK VAN DYSLEXIE


Er bestaan verschillende theorieën over de oorzaak van dyslexie.
Het staat vast dat er sprake is van een erfelijke factor.
Algemeen wordt aangenomen dat mensen met dyslexie moeite hebben met het fonologisch verwerken van taal. Ze hebben met andere woorden moeite met de koppeling van geschreven taal aan gesproken taal. Daarom blijft men vastzitten in de energieverslindende fase van het ontsleutelen van taal. Het aantal woorden dat direct herkend wordt vanuit het langetermijngeheugen is kleiner. Daardoor hebben mensen met dyslexie over het algemeen meer tijd nodig bij het lezen en blijven ze ook meer leesfouten maken.
Door deze leesproblemen kan iemand met dyslexie eveneens moeite hebben bij het leren van een nieuwe taal (Frans, Engels, ...).

DE THERAPIE


Bij leesproblemen en dyslexie begeleiden we vanuit dezelfde basis:

 • we vertrekken vanaf het ideale oefenniveau van uw kind en gaan zo samen stap voor stap over naar hogere leesniveaus.
 • we proberen de stress te verlagen en het leesplezier opnieuw te stimuleren.


Bij dyslexie hebben we evenwel ook aandacht voor:

 • inzicht verschaffen in het eigen probleem, met behoud van een goed zelfvertrouwen en met kennis van de eigen zwaktes én sterktes.
 • in samenwerking met de ouders en de school kunnen StiCorDi-maatregelen worden vastgelegd (= persoonlijke afspraken waardoor de leerling ondanks de dyslexie beter kan meevolgen in de klas).
 • indien nodig: gebruik van voorleessoftware voorstellen.

TIPS VOOR THUIS

 

 • In boekjes staat vaak een AVI-niveau vermeld. Zo kan gemakkelijk een boekje van het ideale oefenniveau worden geselecteerd. Samen een boek kiezen werkt motiverend.
 • Als uw kind inhoudelijk geïnteresseerd is in een boek dat qua leesniveau nog te moeilijk is, kan dit ook gewoon door u voorgelezen worden of samen met u gelezen worden: het kind leest de reeds gekende woorden, de ouder leest de moeilijke woorden. Deze manier kan ook toegepast worden wanneer het kind moeilijke klassikale teksten uit bv. W.O. moet lezen/studeren.
 • Het is best om ofwel aan het juist lezen te werken ofwel aan de leessnelheid. Zich op beide zaken moeten focussen is vaak te moeilijk.
 • Leesfoutjes hoeven niet steeds te worden verbeterd.
 • Het is beter om vaker een kort moment te oefenen (bv. elke dag 15 min.) dan om lange tijd na elkaar te lezen.
 • Lezen kan best leuk zijn: gezellig samen lezen met een drankje of hapje, voorlezen voor een jonger broertje/zusje/..., mama/papa de moeilijke woorden laten voorlezen, samen luidop voorlezen , foplezen of beurtlezen, lezen met oefenprogramma op PC, ... .
 • In de bibliotheek kunnen kinderen met dyslexie luisterboeken (daisyboeken) vragen, waarbij ze een boek zelf kunnen lezen terwijl ze naar de ingesproken versie luisteren. Kinderen met dyslexie kunnen zich ook lid maken van de luisterpuntbibliotheek, die gratis ingesproken boeken uitleent.
 • Besef dat lezen een grote inspanning vergt van uw kind en zet dit af en toe eens in de verf. Het is beter om de inspanning te prijzen dan de snelheid of nauwkeurigheid die iemand behaalt... .